Jan Olaf Olsen transport og spedisjon A/S

Jenter og gutter 7 år presenterer vår trofaste sponsor Jan Olaf Olsen Transport og Spedisjon A/S. Vi takker så mye for samarbeidet!

 De har egen avdeling for spedisjon og fortolling og de utfører alle former for terminaltjenester. Utfører løft inntil 10 tonn. Tyngre løft kan utføres etter avtale. De har 861 km2 store lagerlokaler hvor du kan leie lagerhotell, du bestemmer hvor mye og hvor lenge.

Trenger du å lagre noe, frakte stykkgods, partifrakt og spesialtransport( både innenlands og utenlands)?

Ta kontakt med: https://jootrans.no/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest